Tutkimuksen ja kehittämisen projektit | Research and Development Projects

Teknologiayksikön T&K-projektien tuottamaa videomateriaalia | Videomaterials produced by the R&D projects.
BioKas - Kierrätyspohjaiset kasvualustaratkaisut
Kehitämme ja testaamme kierrätyspohjaisia kasvualustoja kaupunkiviljelyyn. Tavoitteena on lisätä keskisuomalaisten yritysten ravinteiden ja materiaalien kierrätystä, jonka avulla vähennetään jätteiden muodostumista sekä säästetään luonnonvaroja.
DLB - Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen
Tavoitteena on sujuvoittaa luonnonvara-alan opintopolkuja vahvistamalla korkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä uudistamalla koulutusalan toimintatapoja ja oppimisympäristöjä huomioiden erityisesti digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Toteutusaika 1.2.2017 - 31.12.2019.
HEIBus
Smart Higher Education Institutions and Business Collaboration for skills and competitiveness. Further information: http://www.heibus.eu/
Sykettä Keski-Suomen metsiin
Tavoitteena on saada puu liikkeelle Keski-Suomen metsistä. Projektia koordinoi Suomen Metsäkeskus. Toteutusaika 1.2.2016 – 31.1.2019.