Digitalisaation vaikutukset korkeakoulutukseen

Tulevaisuuskeskustelu, neljä alustusta+yhteinen keskustelu