Hyviä käytäntöjä oppijan ja yhteisön pedagogiseen hyvinvointiin

Seminaari on osa Hyvinvointia ja pedagogiikkaa siirtymävaiheisiin, HYPEKS III - hanketta, jossa kumppanina toimii Niilo Mäki Instituutti (NMI)