Mikä auttaa omaishoitajaa jaksamaan?

Puolisoaan, vanhempiansa ja lastaan hoitavien omaishoitajien jaksamiseen liittyviä tekijöitä.