HYVIn yhteiset tallenteet

-
Sotergo
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkoston seminaari
Gerontologinen osaamisen
Symposium 28.9.2018, JAMK Dynamo
ERAS toimintamalli
ERAS toimintamallista pre-, intra- ja postoperatiivisessa vaiheessa.
Sarana
Moniammatillinen tilannearvio tueksesi