Opiskelukyky, hyvinvointi ja osallisuus – OHO! –hanke af9a05c83a7a46b180242dc32a7b87c8

Lehtorit Anneli Muuronen ja Seija Eskola, OHO! –hanke, JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.