Kohti laatua-filmi c1f89f7c57a842a88da23f0829f39ece

-

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.

Kohti laatua-filmi sisältää kahden yhteistyöhankkeen (Kohti kilpailukykyistä laatua ja Kohti laatua) toimenpiteet ja tulokset. Hankkeissa kartoitettiin pohjoisen Keski-Suomen kunnissa ja Kaustisen seutukunnalla yli 160 pienyrittäjän laatutietoisuutta ja -osaamista. Haastattelujen tulosten ja niissä esiin nousseiden tarpeiden pohjalta tehtiin helppokäyttöisiä laatutyökaluja edistämään pienyrittäjien toiminnallisen laadun kehittämistyötä. Laatutyökalut löytyvät kohtilaatua.fi-sivustolta.   Kohti laatua-filmi tehtiin ja tuotettiin Kohti laatua-yhteistyöhankkeessa. Hanketta rahoittivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja hankealueen kunnat. Hankkeen kotisivut aitomaaseutu.fi/hankkeet/kl