Eettinen toimikunta

Hyvän tieteellisen ja eettisen käytännön edistäminen korkeakoulun soveltavassa tutkimuksessa ja raportoinnissa
Asiantuntijana ja luennoitsijana seminaarissa toimii Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) pääsihteeri, dosentti Sanna Kaisa Spoof.