Monimuotoista ohjausta etsimässä: Välityömarkkinoiden toimijakartta 10492

Haastattelussa Välke-projektin projektipäällikkö Mari Toivonen esittelee välityömarkkinoiden toimijakarttaa, toteuttamisen lähtökohtia, kohderyhmää sekä toimijakartalla saavutettavia etuja. Lisäksi haastattelussa avataan välityömarkkinoiden käsitettä.

Voit käyttää tätä koodia upottaaksesi median toiselle sivulle.

Tämä sivu tukee myös oEmbed-upotusta.