Opettajat

AOKKin opettajien videointia
Viittomakieli
-
Markku Rissanen
-
Sirpa Laitinen- Väänänen
Olemme tehneet ERS-rahoitteisessa Kiihdytyskaista-projektissa video työssäoppimisen ohjauksesta ja siitä, miten ohjausvuorovaikutuksessa voi vaihdella eri positioita opiskelijan ja ohjaajan välillä. Polkuavaimen videoon saat Ammatillisen opettajakorkeakoulun vapaasti valittavista opinnoista: Erilaiset oppijat.
Veijo Turpeinen
Yliopettaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Maarit Miettinen
Heli Kinnunen
-
Harri Keurulainen
Harri Keurulainen
Maija Hirvonen
-
Nina Viertorinne
-
Milla Maarit Salo
-
Marja Olsonen
-
Maisa Kuha