moniviestin.jamk.fi:ssä käytettävän materiaalin tekijänoikeuksia koskevat ehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti. Tekijänoikeuksia koskevien ehtojen hyväksyminen on edellytys Moniviestimen käyttöoikeuden myöntämiselle.

Kun tuotetaan opetusmateriaalia tai muuta aineistoa verkkoon, on tärkeää huomioida tekijänoikeudet. Jos verkossa käytetään tekijänoikeudella suojattuja teoksia, on niiden käyttöön saatava aineistojen oikeudenhaltijan luvat. Tällaisia teoksia ovat mm. artikkelit, esitykset, äänitteet, kuvat, taulukot ja audiovisuaaliset tallenteet.

Mitä ei saa tehdä?
Moniviestimeen laitettavan ja siellä jaettavan materiaalin tulee olla laillista ja tekijänoikeuksia loukkaamatonta. Kaiken tekijänoikeuslailla suojatun aineiston jakaminen Moniviestimessä on kielletty. Opetuksen yhteydessä esimerkiksi musiikkiesityksistä tehtyjen tallenteiden laittaminen Moniviestimeen edellyttää esittäjän ja esitettävän teoksen oikeudenhaltijan lupaa. Materiaalin suojaaminen polkuavaimella ei poista tekijänoikeuslaissa määriteltyjä velvollisuuksia.

Mitä saa tehdä?
Muiden tekemistä tieteellisistä julkaisuista tai muista teoksista saa levittää tietoa omin sanoin. Julkistetuista teoksista voi myös ottaa sitaatteja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Internetissä olevaa materiaalia (esim. artikkeli tai sarjakuva) voi linkittää videoruudun alapuolella olevaan kuvaustekstikenttään, kunhan lähdeviittaus tehdään niin, että siitä selviää alkuperäinen lähde.

Opiskelijan tuottama aineisto
Koulutuksen järjestäjä saa käyttää opiskelijan valmistamaa aineistoa sen kurssin opetuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu. Opiskelijan valmistamaa aineistoa ei saa käyttää kurssin päätyttyä eikä minkään muun kurssin yhteydessä ellei asiasta sovita osapuolten kesken kirjallisesti erikseen.

Tekijänoikeuksien huomioiminen on materiaalin tuottajan eli opettajan/opiskelijan vastuulla!

Lisätietoa tekijänoikeuksista löydät tekijänoikeusjärjestöistä sekä seuraavista osoitteista:

- Opetusministeriö - Tekijänoikeus: http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/?lang=fi
- Kopiraitti http://www.kopiraitti.fi/
- Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry http://www.antipiracy.fi/

Moniviestimen Members-kansioon tallennettu materiaali poistetaan automaattisesti 180 vuorokauden kuluttua aineiston lataamisesta.

Hyväksyn Moniviestimessä käytettävän materiaalin tekijänoikeuksia koskevat ehdot ja sitoudun noudattamaan niitä.