User Agreements

moniviestin.jamk.fi:ssä käytettävän materiaalin tekijänoikeuksia koskevat ehdot
Lue nämä ehdot huolellisesti. Tekijänoikeuksia koskevien ehtojen hyväksyminen on edellytys Moniviestimen käyttöoikeuden myöntämiselle.
Copyright terms for material used in the moniviestin.jamk.fi
Read these terms carefully. Acceptance of these copyright terms is required for Moniviestin users.